Sygeplejerske-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sygeplejerske i Nordjylland

Brænder du for at gøre en forskel for mennesker med særlige behov og har du lyst til at blive en del af en arbejdsplads med fokus på faglighed og kvalitet?

Har du en mellemlang social- og/eller sundhedsfaglig uddannelse og har du erfaring med målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser (ASF), har du nu mulighed for at blive en del at holdet på Specialtilbuddet Koktvedstien, Frederikshavn.

Specialtilbuddet Koktvedstien er en del af Center for Handicap og Psykiatri

Koktvedstien er et døgndækket specialiseret botilbud til 17 borgere med varigt og betydeligt nedsat funktionsevne, som har brug for en individuel og særligt tilrettelagt specialpædagogisk indsats.

Der er tale om borgere, hvor særligt komplekse problematikker gør sig gældende, herunder problemskabende adfærd og særlig psykisk sårbarhed.

Målgruppen er mennesker med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse samt even­tuelt komorbiditet og fysisk funktionsnedsættelse. Der er således tale om mennesker med behov for særlige tilrettelagte og specialiserede indsatser.

På Specialtilbuddet Koktvedstien arbejder vi målrettet ud fra et formuleret arbejdsgrundlag samt den bestilling, vi som udfører får fra myndighed.

Vi søger en medarbejder, som indeholder følgende faglige og personlige kompetencer:

  • Evner at arbejde struktureret og har forståelse for bor...